stanari
O PREDSTOJEĆIM AKTIVNOSTIMA UDRUŽENJA SKUPŠTINA STANARA

Ponedeljak, 22. jun 2015. godine, 12 sati Media i reform centar

Feministička likovna kolonija
PRVA FEMINISTIČKA LIKOVNA KOLONIJA

Ponedeljak, 22. jun 2015. godine, 11 sati Media i reform centar

Dom-Kulina-paviljon-D
„PUT OD INSTITUCIJE DO SAMOSTALNOG ŽIVOTA“

Četvrtak, 25. jun 2015. godine, 12 sati Media i reform centar

Inicijativa mladih Nis
„Strategija za mlade – šta je urađeno i kako dalje?“

Utorak, 30. jun 2015. godine, 11 sati Media i reform centar


Istok zapad
Fem. likovna kolonija 2015
Program „Feminističke likovne kolonije“, 23-29. jun

U okviru prve „Feminističke likovne kolonije“, koja će se održati od

fabrika-promena
Radionice „Pravo da znam – odgovornost i transparentnost u zdravstvu“

Projekat „Pravo da znam“, koji od aprila 2015. sprovodi UG Srbija

Antifa, jun 2015
„REHABILITACIJA KAO MEHANIZAM POMIRENJA ILI OKIDAČ NOVIH SUKOBA“

Četvrtak, 11. jun 2015. godine, 17 sati Media i reform centar