шофьорски курс

Категория Д1 – характеристики и специфики

Категориите шофьорски курсове, които са предназначени за водачи на пътнически превозни средства се делят  на две основни категории.  Това са Д и Д1. Основната разлика при двата типа курса се състои в това, че водачите на Д1 нямат право да превозват повече от 16 души в автобуса. Тук става въпрос за това, че шофьорите, които имат желание да придобият тази категория отговорят на по-ниски условия за да могат да се изявят в шофьорската професия. Другата съществена разлика е във възрастта. При Д1 категорията водачите трябва да са навършили 21 години, а не 24 каквото е изискването за D. Днес ще се опитаме не просто да разгледаме разликите между двете професионални категории, а да наблегнем на техните преимущества. Закона тук подлежи на лека критика, защото и при D1 и D има изискване за минимум едногодишен стаж на водача като шофьор от категория С. това при D1 няма как да стане, тъй като се дава право още на 21 г. да може желаещия да запише въпросното обучение. Ако се спазва този едногодишен срок стаж, който всъщност е наистина задължителен според законовите нормативни актове, то като изискване към възрастовото ограничение за категория d1 трябва да се вземе предвид над 22 годишна възраст, а не както е посочено в текста 21 години. Но това са формалности и нека преминем към основната част от придобиването на свидетелство за правоуправление на категория Д1.малки автобуси

Изисквания към курсистите:

  • Да притежават минимум завършено основно образование. Това наистина е съществен акцент за един курсист. Ако нямате никакви познания по българското четмо и писмо няма как да можете да усвоите информацията и най вече текста, който е записан в Закона за движението по пътищата. А познаването на нормативния кат дава на бъдещите водачи шанса да могат да попълнят правилно въпросника, на който се явяват на изпит. Затова минималната образователна степен е формулирана като основно образование. За да удостоверят това записващите се курсисти представят свидетелство( копие).
  • Другият изискуем документ за записване на курс от категория d1 е шофьорска книжка С. Тук трябва да се проследи дали лицето има стажа, който се изисква според закона, в случая едногодишен стаж.
  • Представя се също лична карта на кандидата, за да се удостовери неговата възраст.
  • Всеки водач следва да е преминал психотест. Това е друг изискуем документ, с който не показвате само физическото си здравословно състояние, а също така и това, че действително сте емоционално стабилни и можете да вземете адекватни мерки и действия при евентуални проблеми или инциденти. Човек си мисли, че на него такива неща няма да му се случат. Но в крайна сметка не сме застраховани от пътни транспортни произшествия, така че е добре да бъдат изпитани реакциите, които евентуално бихме предприели при инцидент. Психическата годност на водачите  е задължително изискване за всички категории нас С, които се определят като професионални.

Слез като сте подготвили изискуемите документи ги представяте за записването и включването ви в графика, който автошколата е изградила. По този начин вече можете да пристъпите към фактическото обучение и да се запознаете с правоуправлението на малки автобуси и микробуси с до 16 места за пътници.

Обучение.  Формата на обучение при този курс както и при останалите се състои в теория и практика. То се изгражда на модулен принцип като в зависимост и от законовите изисквания за хорариум автошколите предприемат задоволителния обем часове, които наистина да могат да дадат най-адекватното обучение на курсистите. Затова има минимален брой както за теория така и за практиката при подвеждането на един шофьорски курс за водачи на малки автобуси и микробуси. Към модела теория задължително се провеждат часове, в които се запознават обучаващите си по отношение на превоза на пътници, както и спазването на правилата за движение по пътищата. Практиката задължително преминава през полигон и градски условия.

Обучението, което трябва да премине и изпитите, които трябва да положи обучаваното лице, са съобразени с критериите и изискванията на законодателя. Напоследък прави впечатление, че автошколите са доста педантични и проявяват висока отговорност към създаването на шофьори от категориите Д и Д1. В крайна сметка от нивото на правоспособност, умения и реакции на водача зависи това пътуващите в превозното средство да пристигнат невредими до крайната си цел. За да сте сигурни, че ще получите най- доброто и качествено обучение е важно да предприемете наистина подходящото търсене на доказани и с висок рейтинг инструктори. Защото за професионалистите на пътя най-висока отговорност имат тези, които са ги обучавали.

Да имаш желание да изкараш курс категория Д1 е въпрос на обмислено добре решение. Ако

категория Д

реално няма да използвате тази категория то няма смисъл от подобна инвестиция. Днес приоритет е борбата с войната на пътя и това е основният модул, който се разглежда при всеки тип обучение, независимо от категорията шофьорски курс. Още по-отговорни трябва да бъдете ако бихте желали да се занимавате професионално с шофирането на автобус. Категорията д1 не е от най-атрактивните, защото по принцип това са ограничени места за возещите се. По-висок е интереса на кандидатите за шофьори за категория д, тъй като тук възможността е да се управляват по-големи автобуси. Освен това е по-рентабилно е наистина да се премине Д, тъй като тук възможностите са повече. Но ако не отговаряте на изискванията и възрастовите ограничения за тази категория то наистина е по-приемливо да се премине първо категорията Д1 и след като бъдат навършени изискуемите години за по-горното ниво да се премине дообучаващ курс.

Една добра възможност за професионална реализация и започване на собствен бизнес е това да се инвестира в категория д1. Наистина ако искате да сте си сам шеф винаги можете да промените нещата и със закупуването на малък автобус или микробус да извършвате транспортни междуселищни услуги. Инвестицията, която ще направите не е много голяма, но пък е шанс да си правите прилични месечни доходи. Пожелаваме ви успех в новото начинание!