овощарски плугове

Плугове – прикачния инвентар в помощ на земеделските стопани

Във времето на напредналите технологии и механизиране на всичко, което човекът преди време е вършил на ръка е напълно логично това да даде отражение и в земеделския сектор.разнообразието от машини, съоръжения и прикачен инвентар спомага изключително много за да се подобри ресурса за работа на земеделските стопани. Затова днес ще представим един от най-важните за добрите земеделски практики прикачна техника, а именно плуговете. С годините това средство за разораване на почвата значително променя своята форма. Ако преди век плугът е бил основно средство за подпомагане на земеделците, като основната теглеща сила е била животинската тяга, то в наши дни модернизирането на този инвентар дава огромни възможности за да се обработят бързо и ефективно значителни като квадратура площи.
Обработката на почвите се извършва в няколко етапа и това зависи реално от вида и качествените характеристики на почвата, нейната площ и вида на отглежданите култури. Модерният и добре оборудван стопанин разполага с техника и инвентар, които спомагат за спазване на агротехническите срокове за предстоящите дейности и освен това употребата на този механизиран ресурс се проявява също в рентабилност и ефективност. В търговската мрежа се предлагат разнообразни видове плугове и както по-горе в публикацията споменахме това е продиктувано от потребностите на фермерите. Най-търсените и функционални, качествени и надеждни плугове ще намерите на сайта на mass.bg.плугове обръщателни
Видове плугове – mass.bg предлага на стопаните висококачествен инвентар, с който труда на фермерите е напълно оправдан, ефективен и оптимизиран. На практика е важно да се избере подходящата техника и инвентар, която да отговори на размера на площите и вида на почвата в съответния район. Моделите плугове са няколко вида – навесни, чизели, обръщателни, дискови. Всеки от моделите се тегли от трактор и когато стопаните избират нов плуг освен почвените характеристики те имат предвид и вида и възможностите на самата теглеща единица. Независимо от модела използван плуг тяхната роля е да подобри качествата на почвата и да снабди с нужния кислород. Употребата на плуговете спомага за правилното напояване по време на дъжд или използването на напоителни системи, затова правилната подготовка и обработка е съществен детайл от завършването на хранителната верига.
В очакване на добра реколта фермерите определено разчитат на инвентара и техника, с която извършват почвените обработки. Затова в автопарка на едно стопанство задължително трябва да има плугове, с чиято помощ се постигат високи резултати. Размерите на плуговете и техния вид се избират от фермерите според основните отглеждани култури. В зависимост от това на каква дълбочина се извършва съответната обработка и дали целта е обръщани на почвения слой или единствено разрохкване в употреба влиза модела плуг, който е предназначен за това агро мероприятие.