счетоводство на онлайн магазин

Какво е важно да имате предвид за счетоводството на онлайн магазин?

Непрекъснато расте интереса към онлайн пазаруването. На практика технологиите изместват физическото посещение в търговските обекти предвид това, че се касае за много по-лесен достъп до стоки и услуги, които всъщност са и на по-добри цени. А това е повод да се преориентират много бизнеси във виртуалното пространство. Тенденциите наистина изискват съществено отношение към финансовата отчетност, а това от своя страна е показателно, че имате нужда от опитен експерт, който да ви съдейства за представителството пред институциите, попълването на документи и декларации и други свързани с дейността документи. Какво представлява услугата счетоводство за онлайн магазин ще разкажем в днешната тема.

Сигурност за всеки бизнес

В ерата на технологиите наистина няма как да не осъзнаете необходимостта от това да постигнете успех и развитие в бизнеса си като насочите внимание към Интернет  пространството, където има много по-добро поле за изява. Нормално е виртуалните магазини да изместват традиционните магазини. Аудиторията е облагодетелствана от това, че има на разположение не просто денонощен достъп до огромен асортимент от стоки и услуги, което е показателно и за интереса към търговските обекти онлайн.

Но има както печеливши така и губещи виртуални обекти. Причините са комплексни, но до голяма степен се касае за липса на финансова дисциплина, която генерира прекалено много разходи и не отговаря на приходите, които сте очаквали да достигнете. В случая за предприемачите, които имат намерение да разширят бизнеса си е добре преди всичко да се консултират с експерти, които имат опит в счетоводството на онлайн магазини.

За да намалите риска от загуби и да вземете правилни решения в трудни моменти ролята на счетоводителя е ключа към постигане на целите ви. Професионалните услуги са тези, благодарение на които:

 • Имате възможност да извършвате свободно вашата търговска дейност или представяне на услуги;
 • Помощ в постигане на регулации и стандарти, на които бизнеса ви следва да отговаря;
 • Успявате да спечелите доверието на клиентите си по отношение на спазването на изискуемите критерии за спазване на общите условия за използване на сайта;
 • Предоставяне на ясни насоки за работа онлайн.

Имате нужда от експертни счетоводители, които имат опит във финансовата отчетност на виртуални магазини. Това ще ви гарантира спазване на нормативната уредба на НАП и НОИ, където също сте длъжни да подавате съответните справки и декларации.

В какво се състои счетоводството на онлайн магазин?

онлайн магазинПреди изобщо да решите да предприемете каквито и да било действия относно осъществяването на дейност във виртуалното пространство се запознайте с основните аспекти, които са решаващи за реализирането на един печеливш бизнес. Главните процедури, които са от ключово значение за финансовата отчетност са свързани с:

 • Създаване на отделна сметка за онлайн магазин, която е различна от тази на физическия обект;
 • Регистриране на приходите, които се генерират от продажбата на стоки и услуги онлайн. Отразяване в счетоводните регистри;
 • Управляване на разходите, които са свързани с покупка на стоки, доставки, маркетинг и реклама и други;
 • Обработка на всички постъпили плащания от наложени платежи, банкови преводи или картови разплащания;
 • Изготвяне на справки за инвентара, брой на налични продукти и други;
 • Подаване на счетоводни отчети към НОИ;
 • В случай не регистрация на фирмата по ДДС изготвяне на съответните декларации и дневници за покупките и продажбите.

Определяща е ролята на счетоводителя за бизнеса ви. имайте предвид, че когато се касае за виртуален търговски обект е по-ефективно да наемете външна услуга отколкото да назначавате специалист или пък самите вие без какъвто и да било опит да се опитвате да водите счетоводството на фирмата си. Професионалното отношение от счетоводна фирма е гарантирано. Предвид това, че екипите разполагат с експерти в различни области можете да разчитате на отличен потенциал от възможности за реализирането на вашия бизнес и неговото прогресивно развитие.

Какви разпоредби засяга счетоводството на онлайн магазин?

Имайте предвид, че за разлика от физическите търговски обекти използването на услуги за счетоводство на онлайн магазин засяга съществен брой разпоредби, на които виртуалния ви търговски обект следва да отговаря. От значение е с какъв обхват на доставки ще бъде магазина т.е. дали ще продавате само в страната, в страни в Европейския съюз или извън пределите на Еврозоната. Освен това други важни неща, които са от значение се отнасят до:

 • Използвате ли складов софтуер;
 • Как се извършват продажбите;
 • Имате ли касов апарат;
 • Основно с наложен платеж чрез куриер ли се извършват продажбите;
 • Отговаря ли сайта на Наредба-18, дали е СУПТО;
 • Какъв е месечния обем на продажбите, които осъществявате онлайн и т.нат.

Разбира се, че следва да подходите с особено внимание към избора на счетоводна къща, която да ви гарантира отлична работа и увеличаване на продажбите. Финансовата отчетност е ключа към професионалното развитие на веки бизнес, стесняване на разходите и отговорно предоставяне на информация към съответните институции.

По отношение на тарифите имайте предвид, че външната услуга ще ви струва толкова, колкото зависи от спецификата на вашата дейност. Взимат се под внимани обема на работа и продажби както броя на лицата, които са назначен на трудов договор.