смяна на щрангове

Смяна на щрангове – особените ремонти, които е важно да поверите в опитни и компетентни ръце

Услугата по смяна на щрангове не е от най-любимите на домакинствата. Предвид остаряването на водопроводните инсталации обаче в даден момент се налага да бъдат ползвани такива услуги като идеята е да бъде възстановено функционирането на инсталацията така, че наистина да се намери адекватно решение за удовлетворяване нуждите на домакинствата. Нужда от смяна имат онези щрангове, които са не само физически остарели и корозирали, а също така и физически остарели.

Особености на услугата

Рядко се замисляме за това дали се нуждаем от ремонт на водопреносната система докато не попаднем в океана от битови неволи и не бъдем наводнени. Разбира се, типа на услугите, които се предлагат от водопроводчици са различни и не всички се отнасят до дребните битовизми, които повечето от нас дори могат сами да отстранят. Ремонта на щрангове е доста сериозно занимание. То е вид дейност, която е свързана с добро познаване на ВиК инсталацията както и потенциалните проблеми, които възникват с нейното експлоатиране.

Щранговете биват два вида – вертикални и хоризонтални. Всеки от видовете се нуждае от профилактика като така се гарантира доставката на чиста питейна вода за нуждите на бита. Сигурно не знаете, но старите сгради са с изградени метални щрангове, които с годините дефектират и са повод за възникване на сериозни материални щети. Със сигурност ремонт е наложителен, а подробности за това ни дават от https://vikhelp.com/smiana-na-shtrangove/. Особеното при подмяната на щранговете е това, че със сигурност човек се нуждае от професионалисти за да бъдат отстранени дефектите. Причините за това се крият в:

 • Естеството на аварията не е съразмерима с традиционен битов ВиК проблем;
 • Достъп до щранговете не винаги е достатъчно лесен за да бъде подменена част от щранга;
 • Изисква се опит поради факта, че щранговете са основните кръвоносни съдове на водопровода в жилищната сграда;
 • Качеството на ремонта изисква внимание и гаранции.

Въобще не са за подценяване дори минимални проблеми, които могат да възникнат по щранговете. Корозията и натрупания варовик не само, че влошават качеството на водата, която консумираме, но има рис и от намаляване на дебита, а от там и ескалация на течовете. Проблемите с водопроводните щрангове са наистина специфични и затова е важно да се намесят експерти, които са компетентни и опитни.

Как протича смяна на щранг

Преди изобщо да се говори за смяна на щранг онова, което е важно да отбележим е, че задължително от ВиК Хелп препоръчват да не приемате предложената от съответния екип оферта преди да е направен оглед на състоянието на щранговете. Особеното в случая е това, че за да се предпише частичен или цялостен ремонт се прави оглед, който да изясни текущата ситуация на ВиК инсталацията. Именно поради това е време да отбележим, че огледа и преценката дали ще бъде извършена цялостна или частична подмяна е определящ за следващите стъпки, които са значими за следващите стъпки, които ще бъдат предприети.щрангове ремонт

И така след оценка се възлага провеждане на ремонт и смяна на щранговете като терапията е насочена към:

 • Спиране на водата към потребителите;
 • Извършване на демонтаж и премахване на корозирали и дефектни тръби;
 • Почистване на останалата част от системата;
 • Монтиране на нови полипропиленови щрангове (препоръчвани са поради дългия им живот, който често надвишава 50 години);
 • Укрепване на тръбите така, че дори при земетресения и други промени да издържат на натиска и натоварването;
 • Подсигуряване на зоните, при които има риск от замръзване с топлоизолация;
 • Издаване на гаранционна карта за извършената ремонтна услуга.

От ВиК Хелп съветват клиентите, на които им предстои смяна на щранговете да бъдат особено взискателни и отговорни към набирането на екипи за ремонта. Сложни и специфични са тези аварии, така че наистина е много важно да се осигури ефективност и правилно, дълголетно функциониране.