събаряне на сграда

Използването на професионални фирми за събаряне на сгради ще ви спести нерви и излишни разходи

Много хора не правят разлика между къртачни услуги и тези, които са свързани със събарянето на сгради и постройки с различна структура и етажност. Едва, когато попаднат в подобни намерения за почистването на терени от западнали и неизползвани сгради и построяването на нови с търговска или жилищна цел осъзнават, че не всички къртачни фирми могат да се справят с възложената работа.

Кои фирми могат да събарят стари сгради и постройки

Обикновено, когато се касае за специализирано събаряне на сгради с методите на имплозия и употребата на механизирана техника се изисква лиценз. На практика това означава, че  работниците от въпросната копания са преминали специализирано обучение и са подготвени да изпълнят предписанията на структурите на РИОСВ и РЗИ. Има задължителни предписания, които са свързани с изпълнението на нормативни актове, съобразно които всяко едно от извършваните мероприятия трябва да отговори на безопасното използване на техника и взривни вещества без това да носи опасност на хората и околната среда. Ако се замислите има много голяма логика в това оторизирани фирми да предлагат такива услуги по събаряне на сгради. Не само, че те разполагат с лиценз, но също така са определящи и редица показатели като:Разрушаване На Къща

  • Професионално подготвени кадри, които да работят ефективно и отговорно към поставената цел, опазването живота и здравето си;
  • Наличие на мощен механизиран ресурс от типа на кранове, багери, прилежащи към тях стоманени ножици, топки и други пособия за събарянето и разрушаването на сгради Високоефективната техника е в основата на добре свършената работа, така че специализираните в сектора фирми инвестират в най-добрите средства, отговарящи на стандартите за безопасно използване;
  • Бързо, точно и прецизно. Едва ли предприемачите биха се съгласили с друг мотив при наемането на оперативен и специализиран екип, който да почисти терена в кратки срокове за да започнат строителните работи по новата сграда;
  • Създаване на план за действие спрямо техническите параметри, геодезия, инфраструктура и то на високо професионално ниво.

От какво зависи стойността на услугата по разрушаване на постройки, сгради и конструкции

Има няколко схеми на изчисление, които се прилагат от фирмите, предоставящи такива разрушаващи дейности. Основните са:

  • Изчисляване на срока за събарянето на сградата;
  • Етажност на сградите, обект на събаряне;
  • Рискове и опасности, свързани с водопроводи, електропроводи и друг вид комуникации в терена;
  • Използване на механизирани технически средства и часове работа;
  • Предлага ли се почистване на терена и извозване на отломките;
  • Включва ли услугата заравняване или изкопни работи.

Това са ключови моменти, които са неизменна част от процеса на събаряне на сгради. Те са в основата на това да бъде изчислена коректната оферта, която да отговори на професионално извършената работа.