Видове кредити и тяхното приложение

В днешния свят на технологии, развита глобална икономика едно от постиженията е именно кандидатсването за кредит – онлайн, лесно,бързо, удобно, докато стоите в къщи. Най – разпросранените видове кредити са: ипотечен, бърз, потребителски, до заплата.credit

Една от водещите фирми за кредити Кредирект с многогодишна история на пазара и коректно отношение.

Във следващите статии ще разгледаме всеки един разпространен вид кредит отблизко.

1.Първият въпрос който ще разгледаме е: Възможн ли е тегленето на кредити онлайн от банки.

Със сигутност все повече хора се питат дали е възможно да се теглят кредити онлайн от банкови институции или направо банки.

Предполагам,че голям брой хора са се позаинтересували и са проверили дали това е възможно като опция и са получили отговор.

Със сигурност има доста потребители,които са проучили възможнстите за това как да получат пари чрез онлайн кредитиране, и са се възползвали от привилегиите и удобствата които предоставя тази услуга.

2.Вторият въпрос на който ще обърнем внимание е: Как и по какъв начин е възникнало тегленето на кредити от банки онлайн като услуга?

Както на повечето от нас е известно в цяла България има много на брой небанкови институции, които също предлагат този вид услуга.Както при повечето фирми и институции ,конкуренция и тук не липсва, а напротив наблюдава се и то доста силно,като всяка фирма има за цел да си осигури възможно по-голям дял на пазара и да привлече максимално повече клиенти за себе си. Този начин на кредитиране се предпочитан от все по-голям брой хора ,иммено защото, както знаем  използването на интернет е невероятно удобство, и хората все по-често го използват за всякакви услуги.Безпорно е доста по-удобно,бързо и лесно достъпно за всички,което дава невероятната възможност на потребителите които ползват тази услуга,да спестят време и ходене до банката, и вместо това да изтеглят кредита директно от сайта на такъв вид компания.

Както се досещате, това също се забелязва и от страна на банките и поради тази причина те насочват усилията си именно в тази насока, за да могат да осигурят най-доброто за клиентите си. Ето по този начин идва началото на тегленето и предлагането на кредити от банки онлайн.

Освен тази услуга в последствие започва да има голямо, само по себе си, предлагане и получаването  не само на кредити онлайн, но и на бързи кредити от банки. Но специфичното при този вид кредит е,че той е характерен само за небанковите финансови фирми. Със времето обаче, банките виждат потенциала му и постепенно и те започват да го добавят към техните характеристики.

Към момента този вид услуга не е толкова широко разпространена, но очакваме тепърва този факт да се променя и да се развива.

  1. Минаваме и на следващия въпрос а той е: Как и по какъв начин точно става тегленето на кредити от банки онлайн?

Доста сигурно е да ви се е случвало да прибягвате до тегленето на кредити оффлайн и онлайн от някоя… банкова/небанкова институция , и ако това е така то вие знаете,че този вид кандидатстване за кредити от банки оналйн няма въобще да ви затрудни.

Обикновенно регитрационните форми които се попълват оналйн са лесни и бързи за ваше максимално улеснение. Попълването и пускането на заявката обикновенно отнема няколко минути ,а отговор от банката може да бъде получен за не почеве от час време.

Не всички сайтове на  банки обаче работят по тои метод.Някои от сайтовете, в които можете да получите кредит онлайн от банки, допускат само пускане на запитване, и след това вече като от банката получат вашето запитване , чак тогава банката се свързва със дадения клиент и се уточняват всички детайли,след което процеса продължава на слледващия етап.

Има банки и при които се кандидатства директно със съответния заем или сума.

При различните банки този вид процес може да завърши нацяло онлайн или при някои от банките може да се наложи като допълнение и допълнително посещение от клиента на някой от клоновете на самата банка.

Когато процесът е готов и наппълно завършен, и при удобрение на кредита,сумата за кото сте кандидатствали се превеждат о банковата сметка посочена от клиента,като той може да си изтегли сумата по всяко удобно за него време от всеки банкомат или каса.

  1. Тук ще разгледме, дали да изберем тегенето на кредити от банки онлайн и ако ДА Защо?

Първият и един от най-важните въпроси е дали тои вид услуга има някакви недостатъци?

И отговорът е: че и ДА и НЕ, зависи.Най-напред зависи от банката, към която се обръщате за отпускането на кредита. Също така влияние оказват и какви условия накандидатстване предлага самата банка и какви биха били изискванията към клиента, които той трябва да покрие. И все пак не си мислете,че банките нямат изиквания,напротив изикванията които банките имат към кандидатите са доста по-големи ,отколкото би имала една фирма за бързи кредити например. Ето и някои от изикванията които са необходими  на банките за такъв вид кредит: трудов договор, по голям брой документи или повече поръчители.

Най-много време при такъв вид кандидатстване за кредит,отнема разгледжането на документите на кандидатстващия,за разлика на пример от кандидатстване във фирма за бързи заеми.

Но има и едно предимство, и то е, че ако например сме дългогодишни и лоялни клиенти на дадената банка, за която искаме да кандидатстваме има по-голям шанс да ни предловат по-добри условия на кредита.Биха могли да са наример такива,с които да ни покават,че за тях сме наистина  добър и лоялен клиент и по този начин да нни предловат по добри цени.

За съжаление не винаги всичко зависи от самите нас,а в този случей всико зависи единствено и само от банката и за това най-добрият и безопастният вариант за нас е да си напеавим предварително проучване за банката, към която искаме да кандидатстваме.

Като  проучването ни задължително трябва да ни достави информация за това къде предлгат най-изгодните условия за ползването на тази услуга.

Както при всяко нещо и тук има различни варианти. В някои случаи самото получаване от фирма (банкова или не банкова, като Кредирект) за бързи кредити, може би ще е с по-добри условия,но в други случаи тегленето на онлайн кредит от банка (директно) би бил по-подходящия вариант и с по-подходящите условия, защото е доста индивидуално.

Като цяло и тук конкуренцията не е въобще малка и за подценяване ,но това не бива да ни отказва а напротив,това е само в наш плюс, защото по този наин имаме възможноста да изберем най-доброто от всички финансови продукти от банкови и не банкови институции.

Можете да видите това интервю на тема какво трябва да гледаме при теглене на вашият първи или пореден кредит.

Благодарим за вниманието.