Ипотечен кредит – застраховка

Когато човек иска да изтегли заем от банкова институия в процеса на сключване на договор обикновено му се предлага да си направи застраховка. Тази публикация ще се опита да отговори на въпроси като какво представлява тя и какво печелят хората от нея.

Когато човек си прави застраховка неговата цел е да си гарантира спокойствието и чувството за сигурност в бъдеще. В същото време банката със сключването на застраховката банковото дружество има гаранция, че ще си възстанови отпуснатите средства. При поява на някаква неблагоприятна ситуация като смърт, болест и пр., застрахователното дружество се ангажира чрез застраховката да изплати задължението на кредитоискателя към банката.

Същесвува широк диапазон от застраховки, които банките предлагат на своите клиенти при подписване на споразумение за потребителски или ипотечен кредит. Те могат да бъдат най-разнообразни, например, „Живот”, „Имот” и „Безработица”.

Вноските по избраната застраховка се внасят едновременно с тези по изтегления заем. Важно е хората да знаят, че някои застрахователни договори, обаче, крият уловки, за които трябва да се внимава.

В значителен брой от случаите заемодателят има подписано групово споразумение  за застрахователни услуги с едно застрахователно дружество. С тегленето на заем обикновено служител от банката предлага  да се сключи застраховане „Живот” или „Имот”. Потребителят приема и подписва формуляр за застраховка. Но той фактически не получава копие от договора със застрахователя си. По този начин човек просто приема да има застраховка при застрахователно дружество, избрано от банковата институция.

В общите условия към споразумението се описва какво ще покрие застраховката, както и изключенията, които тя не засяга. Всички тези клаузи на договора е добре да се прочетат внимателно, защото може да се окаже, че е имало изключения, върху които човек се е подписал без да знае. Те обикновено се намират в по0малкия или цветен шрифт или накрая на текста в споразумението.

Ето един пример със застраховане, което е свързано със заболяване. Човек може да сложи подписа си и това да означава, че приема, че застраховката има изключение. То тогава тя няма да важи при болничен, защото ако отпуската по болест е за някакво заболяване, за което човек е получил диагноза или лечение в двугодишен период преди момента на сключване на застраховката.Това означава, че ако човек има старо заболяване, за което е правил лечение преди известен период и един ден то отново се развие, то застраховката няма да покрие болничния.

Може, след като човек се подпише, да настъпят изменения в споразумението за застрахов8ка. Банката носи отговорност да уведоми своите клиенти за това. На практика има риск и да не го направи и човек да остане неосведомен.

Съществува риск банката да прекрати споразумението си със застрахователното дружество. В този случай човек отново може да остане неинформиран. Тази ситуация обикновено се случва, когато полицата за застраховка е била един вид бонус към определен заем. Човек се чувства сигурно и си мисли, че има застраховка, но на практика полицата му вече я няма. Най-същестеното е, че той не е уведомен.

По дефиниция дори и споразумението със застрахователната агенция да се прекрати, ако човек плаща вноски, той би трябвало да е застрахован. Това обикновено е вярно, но не и при безплатните полици, които човек получава като бонус към заема си.